Rekisteriseloste

 1. Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 2. Rekisterinpitäjä
  M.A.S.I Company Oy
  Teollisuustie 10
  44500 Viitasaari
  Puh. 017 769 7611
 3. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Heli Kaijala
  Kirvesmiehenkatu 6, 00880 Helsinki
  Sähköposti: heli.kaijala@masicompany.com
  Puh. 017 769 7611
 4. Rekisterin nimi
  Lee Cooper.fi – verkkokaupan käyttäjärekisteri
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia M.A.S.I Company Oy:n Lee Cooper.fi -verkkokauppaan rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien markkinoinnin kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi. M.A.S.I Company Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Lee Cooper.fi-verkkokaupan käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:
 7. Nimi
  Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  Puhelinnumero
  Sähköpostiosoite
  Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaus- ja palautustiedot
 8. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.
 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.
 11. Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.
 12. Rekisteritietojen tarkastaminen
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
 13. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
  Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa lopettaa Lee Cooper.fi- verkkokaupan käyttäminen ja siten kieltää Lee Cooper.fi- verkkokauppaan liittyvä suoramarkkinointi. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.
 14. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.
0